O nás

Již více než 30 let jsme spolehlivým dodavatelem široké palety elektromontážních prací a kontaktních zateplovacích systémů.

Certifikáty

Jsme držiteli těchto certifikátů

Historie

Seznamte se s významnými milníky v historii naší firmy

Certifikace

V roce 2014 získalo ELSEREMO, a. s. mimo obnovených ISO certifikátů také certifikát Bisnode, jehož hodnocení označilo Elseremo za ekonomicky důvěryhodnou firmu.

2014

EST Stage Technology, a.s.

Na základě usnesení valné hromady společnosti ELSEREMO a.s., vzniká v roce 2010 rozdělením společnosti, odštěpením nová společnost EST Stage Technology a.s. EST Stage Technology, a.s. navazuje na více než sedmdesátiletou tradici projektování, výroby a montáže scénického zařízení v Újezdě u Brna. Nabízí kompletní služby při novostavbách, rekonstrukcích, opravách i dílčích dodávkách v oblasti jevištních technologií, scénického osvětlení, regulace scénického osvětlení, akustiky, vzduchotechniky, hydraulických zařízení, elektroinstalací a interiérů.

2010

Specializovaná divadelní divize

V roce 1999 se organizačně začlenila do společnosti ELSEREMO vysoce specializovaná divize v Újezdu u Brna, která se zabývá projekcí, výrobou a montáží divadelních, koncertních a audiovizuálních sálů včetně speciální divadelní a jevištní techniky. Tato samostatná organizační složka navázala na předchozí dlouholetou činnost společnosti Technoart a.s. Od roku 1999, již v organizačním začlenění firmy ELSEREMO, a.s. byly uzavřeny další kontrakty, většinou na kompletní dodávky scénické technologie v České republice, Ruské federaci, Republice Turkmenistán, v Rakousku a Německu.

1999

Expanze do Kazachstánu

V roce 1997 společnost ELSEREMO rozšiřuje své aktivity o významné dodávky a montáže staveb v Kazachstánu. Na tomto teritoriu se pro naši firmu stává významným smluvním partnerem Kancelář prezidenta republiky Kazachstán, pro kterou jsme realizovali rekonstrukce některých důležitých objektů v rámci změny působnosti státní administrativy z dosavadního hlavního města Alma-Aty do Akmoly později přejmenované na Astana nové hlavní město Kazachstánu. Společnost ELSEREMO se tedy aktivně zapojuje do stavební činnosti v oblasti pozemního stavitelství.

1997

Zahájeny projekty v Ruské federaci

Druhá polovina roku 1996 a rok 1997 sehrál ve vývoji společnosti ELSEREMO dominantní úlohu. V tomto období byly zahájeny aktivity na významném trhu Ruské federace, jmenovitě zakázka elektroinstalace stavby „Pivní bar Družba“ v jižní části Moskvy kde firma ELSEREMO realizovala dodávky a montáže silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace komplexu malé pekárny, minipivovaru s restaurací a barem.
Bezprostředně poté vstoupila naše firma do plnění závazků vyplývajících z mezivládní dohody mezi ČR a RF a v lednu 1997 zahájila v součinnosti s dalšími českými a ruskými subjekty plnění úkolů při výstavbě nové výrobní linky cihelny Kučino na východním okraji Moskvy.

1996

Vznik značky ELSEREMO

polečnost ELSEREMO nevznikla privatizací některého ze státních podniků, nýbrž byla od základu vybudována jako nová společnost vyplývající z aktivity svého zakladatele pana Pavla Kozubíka. Jako odborník v oboru telekomunikací se rozhodl v roce 1990, kdy byly vytvořeny prvotní předpoklady
pro vznik soukromého podnikání v tehdejším Československu, pro založení své soukromé firmy Pavel Kozubík – ELSEREMO, se sídlem v Karlových Varech. Tato firma zahájila svoji činnost v listopadu roku 1990 s právní subjektivitou fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského listu. Název firmy ELSEREMO nebyl odvozen ze jména svého zakladatele jak tomu bylo zvykem v dobách minulých, ale vznikl z počátečních písmen předmětu činnosti firmy, tj. ELektro – SErvis - REvize - MOntáže

1990

© 2022 ELSEREMO a.s.

Kloboucká 864, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice