Úspora energie regulací osvětlení

Úspora energie regulací osvětlení

Venkovní - halogenidová.jpg

Regulace a optimalizace stávajícího osvětlení měst a obcí, veřejných i soukromých areálů, obchodních center.

ELSEREMO a.s.,  navrhuje a dodává systém pro optimalzaci osvětlení. Využíváme nové technologie snižující náklady na provoz osvětlení. Optimalizujeme a regulujeme venkovní osvětlení (pouliční lampy, osvětlení reklam), ale i vnitřní (osvětlení obchodních domů, veřejných budov a průmyslových budov). Osvětlení patří mezi neodmyslitelnou součást moderní společnosti. Rostoucí požadavky a nároky na kvalitu osvětlení ze strany soukromého, ale i veřejného sektoru mají za následek zvýšení spotřeby elektrické energie. Statisíce objektů používá technologie osvětlení bez možnosti plynulé regulace osvětlení. Přitom v průměru při využití osvětlení na 75%ní příkon by celosvětová spotřeba elektrické energie klesla o 7,05%, což by představovalo 1,5% snížení emisí skleníkových plynů.

1.Regulace stávajícího nebo nového venkovního osvětlení:

REGULACE pro HPS (High presure sodium) Vysokotlaké sodíkové výbojky a MH (Metal halide) Halogenidové výbojky – venkovní osvětlení
Regulace intenzity osvětlení SEAK Energetics umožňuje optimálně využívat potenciál osvětlení na základě změn výkonu výbojkových svítidel. Snižováním úrovně intenzity osvětlení dochází k úsporám elektrické energie.

 

 

Vlastnosti sodíkové výbojky umožňují plynulou regulaci v rozsahu od 100% - 15% příkonu. Regulace je ideální od 70W příkonu.

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti halogenidové výbojky umožňují plynulou regulaci v rozsahu od 100% - 50% příkonu. Regulace je ideální od 70W příkonu.

 

 

 

 

 

SEAK Energetics je zároveň systémem skupinového řízení osvětlení, které umožňuje nastavit určené skupiny svítidel na snížený výkon, kdežto svítidla, které nadále musí zachovat svůj stav, budou pracovat na plný výkon.

Proč regulovat systémem SEAK Energetics?

- Snižování spotřeby elektrické energie
Snížení energetické náročnosti vede k snižování nákladů a tím SEAK Energetics umožní vylepšit ekonomickou situaci provozovatele

- Zvýšení životnosti světelných zdrojů
Světelné zdroje pracují při nižší teplotě a proto je přirozené, že stoupá jejich životnost a prodlužuje se jejich plánovaná výměna

- Měnící se požadavky na minimální intenzitu osvětlení
Rozsah s jakým dokáže systém SEAK Energetics regulovat osvětlení, v budoucnu umožní pružně reagovat na různé požadavky intenzity. Například v případě legislativních změn, které vyžadují určitou úroveň intenzity

- Měnící se požadavky na lokalitu osvětlení
Selektivní ovládání veřejného osvětlení umožní překonfigurovat osvětlení dle požadavků na základě změny dočasných či permanentních priorit

- Zpřísnění předpisů pro emise skleníkových plynů
Globální oteplování vede k tlaku na snížení spotřeby elektrické energie. Existují závazky společností, které se zavázaly snížit emise skleníkových plynů. Jedním z jejich opatření je i snížení spotřeby elektrické energie. Regulace je předpokladem pro přizpůsobení se těmto požadavkům

- Odstranění přetížení světelných zdrojů
V nočních hodinách kdy spotřeba energie klesá, stoupá napětí v síti. Vlivem stoupajícího napětí se zvyšuje výkon na světelném tělese. Ten má za následek zvýšenou spotřebu a zvýšené opotřebení světelných zdrojů

- Měnící se ceny energií
Nikdo neví předvídat jaké ceny energii nás postihnou v budoucnu. Systémem SEAK Energetics si však provozovatel zajistí možnost vyrovnat spotřebu na úroveň předchozích cen

- Krok s dobou, nebo kdo chce být "in"
Nejekologičtější energie je nevyrobená energie. Kdo chce jít s dobou, přijímá opatření na snížení spotřeby elektrické energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Systém SEAK Energetics je založen na komunikací po standardním elektrickém vedení
* SEAK Energetics nevyžaduje zvýšené nároky na kvalitu vedení osvětlení
* Kvalita ovládacího signálu není závislá na elektrických parametrech sítě
* Ovládá svítidla rozděleny až do 15 skupin
* Řídí zapínání, vypínání, přepínání dvou stavů výkonu a regulaci osvětlení
* Schopnost měnit jas a spotřebu na základě příspěvku slunečního osvětlení
* Regulátory jsou instalovány pouze v těch svítidlech, kterých se regulace týká
* Svítidla, které není třeba regulovat zůstávají beze změny
 

2.Regulace stávajícího nebo nového vnitřního osvětlení:


 

 

 

Vlastnosti zářivky umožňují plynulou regulaci v rozsahu od 100% - 20% příkonu. Regulace je ideální pro vnitřní prostory.

 

 

 

Energeticky úsporné opatření sovo pro osvětlení zářivkovými světelnými zdroji řeší ovládání a regulaci intenzity osvětlení výrobních hal, kanceláří a jiných prostor, osvětlených převážně zářivkovými světelnými zdroji, jehož účelem je přizpůsobit intenzitu vnitřního osvětlení denním potřebám pobytu osob a snížit tak spotřebu elektrické energie.

Ovládání a modulace je centralizovaná v rozvaděči. Jednotka KDR určuje režim osvětlení v době a jednotka Panter má za úkol namodulovat řídicí signály do napájecího vedení. Kromě výkonového napájení není potřeba žádné další řídicí vedení k světelným zdrojům.

Aplikace osvětlení zářivkovými světelnými zdroji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Osvětlení je možné rozdělit do několika skupin (celkem 64) a tyto skupiny ovládat samostatně. Rozvody napájení osvětlení není nutné zvlášť ošetřovat. Modulovaný signál nemá žádné nároky na parametry rozvodů napájení v budově.
Podmínkou regulace jsou elektronické regulovatelné předřadníky nainstalované ve svítidlech, které chceme regulovat. Kombinace regulovaných a neregulovaných světelných zdrojů je možná. Také je možná kombinace světelných zdrojů různého druhu. Každý světelný zdroj, který chceme regulovat musí mít vhodný regulátor respektive regulovatelný předřadník.
• Schopnost měnit jas a spotřebu na základě příspěvku slunečního osvětlení
• Možnost aplikovat pohybové senzory a tím umožnit stmívat, případně vypínat a zapínat osvětlení na základě pohybu.

 

3. Regulace LED


 

 

Vlastnosti LED umožňují plynulou regulaci v rozsahu od 100% - 1% příkonu.

 

 

 

 

 

LED technologie se rychle dostávají na konkurenční úroveň výbojkových světelných zdrojů s vysokou intenzitou pro osvětlení venkovního prostředí. Pomocí technologie selektivního ovládání veřejného osvětlení SEAK Energetics jejich výhody umíme využít a tím podstatně snížit spotřebu elektrické energie, zvýšit životnost svítidel, a také přispět k bezpečnosti prostředí a silničního provozu.

 

 

 

 

 

V současném osvětlení venkovního prostředí včetně ulic, silnic, parkovišť a přechodů pro chodce převládají halogenidové (MH) a vysokotlaké sodíkové (HPS) výbojky. Tyto poměrně energeticky účinné světelné zdroje jsou již několik let běžně používané, jejich charakter a vlastností jsou pochopitelné. Nedávné pokroky LED technologií dosáhly možnost využití v osvětlení venkovního prostředí s několika klíčovými výhodami ve srovnání s MH a HPS zdroji.

  

Ukázka zapojení regulace osvětlení SEAK Energetics:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SSI rozhraní LED svítidel
Přijímá a vyhodnocuje instrukce na základě kterých plynule reguluje intenzitu světelného zdroje, instaluje se k jednotlivým svítidlům

 

 

 

 

Kvalitně navržené LED svítidla pro venkovní prostředí mohou poskytnout potřebné osvětlení povrchu s nižší spotřebou energie a podstatně lepší stejnoměrností osvětlení ve srovnání s výbojkový svítidly. Také LED svítidla poskytnou vyšší životnost (50 000 hod.. oproti 15 000 až 35 000 hod.. u výbojkových svítidlech) s lepší odezvou lumenů. Jinými výhodami LED svítidel je fakt, že neobsahují rtuť, olovo a jiné potenciální riziko; rozsvítí se okamžitě bez startovacího zpoždění a blikání. Nosnou výhodou je v tomto případě možnost efektivního stmívání v plném rozsahu a tím zvýšit možnosti LED zdrojů. Dokud vývoj MH a HPS technologií roste přírůstkově, LED se zlepšuje rapidním tempem ve smyslu světelné účinnosti, barevné a optické kvalitě, tepelném řízení a ceně.
 

 

Copyright © ELSEREMO a.s.    /    Login    /    tvorba webových stránek by NOTIF s.r.o.