Brusel: Řeší se stop-stav pro připojování fotovoltaických elektráren v České republice

Brusel: Řeší se stop-stav pro připojování fotovoltaických elektráren v České republice

fotovoltaika

 

Brusel: Řeší se stop-stav pro připojování fotovoltaických elektráren v České republice

Datum: 05. 08. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Evropská komise zareagovala na stížnost provozovatelů výroben elektřiny z OZE a jedná s českými úředními činiteli o stop-stavu připojování decentrálních OZE k elektrizační síti. Vyplývá to z dopisu, který Komise zaslala Jakubu Hájkovi, právnímu zástupci Platformy pro OZE.

Advokát Jakub Hájek a ekologická poradkyně Neela Winkelmann-Heyrovská, kteří dlouhodobě zastupují podnikatele a investory v OZE, podali v loňském roce stížnost k Evropské komisi týkající se stop-stavu a 61 případů odmítnutí přístupu k elektrizační soustavě.

Včera obdržel právní zástupce Platformy pro OZE Jakub Hájek dopis z Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise, ve kterém je informován, že Komise v současné době stížnost na nepřipojování projednává s českými úředními činiteli.

„Evropská komise nás již v minulosti informovala, že naši stížnost projedná až po posouzení českého Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje,“ říká Neela Winkelmann-Heyrovská. Podle informací od Evropské komise budou veškeré dodatečné informace nebo revize českého Národního akčního plánu (NAP) pro obnovitelné zdroje energie poskytnutého českými úředními činiteli zpřístupněny na transparenční platformě Komise.

Pakliže Evropská komise shledá stížnost Platformy pro OZE opodstatněnou, může se dostat až před Evropský soudní dvůr v Lucemburku.

O podání stížnosti k Evropské komisi jsme Vás exkluzívně informovali na našem portále v prosinci 2010. Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za zaslání pokladů, které umožnili zmapovat případy odmítnutí přístupu k elektrizační soustavě.

Copyright © ELSEREMO a.s.    /    Login    /    tvorba webových stránek by NOTIF s.r.o.