Školící středisko Kloboucká lesní

Školící středisko Kloboucká lesní

Kloboucká lesní

ELSEREMO a.s., je generálním dodavatelem projektu Školící středisko Kloboucká lesní s.r.o., které bylo ve své kategorii v roce 2012 oceněno 2.místem stavbou roku.

Popis projektu :

Předložený investiční projekt žadatele zahrnuje zkvalitnění personálních zdrojů především společnosti Kloboucká lesní s.r.o. a jejímu předmětu podnikání. Dále bude využíván firmami podnikajícími ve stavebnictví, v autodopravě, zaměstnanci tepláren malých a středních měst a nezaměstnanými registrovanými na Úřadu práce ve Zlíně. Výuka bude zaměřena na obsluhu a ovládání hydraulických jeřábů a zvedacích zařízení, zácvik operátorů harvestorových technologií (vyůka harvestorových technologií vznikala ve spolupráci s Mendelevovou univerzitou v Brně), zácvik operátorů procesorových technologií, zácvik operátorů obsluhy a oprav u výše zmíněných činností, školení ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001 (BOZP), CFCS 1004:2005, školení řidičů a jejich profesní způsobilosti v nákladní dopravě a vyuka využití nových technologií v oblasti alternativních zdrojů energie. Realizací projektu vzniknou dvě pracovní místa. Stavební úpravy budou charakteru rekonstruce stávajících prostor. Ze současné jídelny a kuchyně vznikne jedna velká školící místnost. Ze šaten pro zaměstnance vznikne školící místnost, kde budou umístěny školící trenažéry a ze sprchové místnosti bude vytvořeno administrativní pracoviště pro školitele. Celá budova bude zateplena. Kapacita školícího střediska bude z 51 % využívána zaměstnanci podporovaných odvětví.

Copyright © ELSEREMO a.s.    /    Login    /    tvorba webových stránek by NOTIF s.r.o.