Informace o společnosti

Informace o společnosti

iso2017

Soukromá firma ELSEREMO s historií od roku 1990 je firmou s dynamicky se rozvíjejícím předmětem podnikání. Společnost se dokázala vyprofilovat a zařadit na trhu tuzemském i zahraničním mezi spolehlivé partnery v oblasti dílčích i komplexních dodávek a montáží staveb, včetně technologií a různých doplňkových provozních souborů. Společnost ELSEREMO realizuje zakázky na poli průmyslového i pozemního stavitelství a v minulosti se stala obchodním partnerem celé řady menších, středních i velmi významných firem. Sama se řadí do kategorie středně velkých firem.

Společnost ELSEREMO nevznikla privatizací některého ze státních podniků, nýbrž byla od základu vybudována jako nová společnost vyplývající z aktivity svého zakladatele pana Pavla Kozubíka. Jako odborník v oboru telekomunikací se rozhodl v roce 1990, kdy byly vytvořeny prvotní předpoklady pro vznik soukromého podnikání v tehdejším Československu, pro založení své soukromé firmy Pavel Kozubík – ELSEREMO, se sídlem v Karlových Varech. Tato firma zahájila svoji činnost v listopadu roku 1990 s právní subjektivitou fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského listu. Název firmy ELSEREMO nebyl odvozen ze jména svého zakladatele jak tomu bylo zvykem v dobách minulých, ale vznikl z počátečních písmen předmětu činnosti firmy, tj. ELektro – SErvis - REvize - MOntáže. I když se postupem času předmět podnikání dynamicky vyvíjel a rozšiřoval, název společnosti ELSEREMO i její logo vešlo natolik do povědomí odborné společnosti, že se ve stejné podobě užívá dodnes. Ke změnám dochází postupně v právní formě společnosti tak, jak se vyvíjí legislativní podmínky pro podnikání zakotvené v právním řádu České republiky.

V prvních letech činnosti firma soustředila aktivity především na projekci, dodávky a montáž elektrických silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení, a to na území tehdejší Československé republiky. V roce 1993 firma poprvé proniká na trhy zahraniční, a to dodávkou a montáží rozsáhlého požárního zabezpečovacího systému tepelné elektrárny Talkha v Egyptě.

Druhá polovina roku 1996 a rok 1997 sehrál ve vývoji společnosti ELSEREMO dominantní úlohu. V tomto období byly zahájeny aktivity na významném trhu Ruské federace, jmenovitě zakázka elektroinstalace stavby „Pivní bar Družba“ v jižní části Moskvy kde firma ELSEREMO realizovala dodávky a montáže silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace komplexu malé pekárny, minipivovaru s restaurací a barem. Bezprostředně poté vstoupila naše firma do plnění závazků vyplývajících z mezivládní dohody mezi ČR a RF a v lednu 1997 zahájila v součinnosti s dalšími českými a ruskými subjekty plnění úkolů při výstavbě nové výrobní linky cihelny Kučino na východním okraji Moskvy.

V roce 1997 společnost ELSEREMO rozšiřuje své aktivity o významné dodávky a montáže staveb v Kazachstánu. Na tomto teritoriu se pro naši firmu stává významným smluvním partnerem Kancelář prezidenta republiky Kazachstán, pro kterou jsme realizovali rekonstrukce některých důležitých objektů v rámci změny působnosti státní administrativy z dosavadního hlavního města Alma-Aty do Akmoly později přejmenované na Astana nové hlavní město Kazachstánu. Společnost ELSEREMO se tedy aktivně zapojuje do stavební činnosti v oblasti pozemního stavitelství.

V roce 1998 realizuje společnost ELSEREMO zakázky v Orenburgu (Ruská federace), a to komplexní výstavbu plaveckého bazénu a stavební práce na sportovní hale a hotelu.

V roce 1999 se organizačně začlenila do společnosti ELSEREMO vysoce specializovaná divize v Újezdu u Brna, která se zabývá projekcí, výrobou a montáží divadelních, koncertních a audiovizuálních sálů včetně speciální divadelní a jevištní techniky. Tato samostatná organizační složka navázala na předchozí dlouholetou činnost společnosti Technoart a.s. Od roku 1999, již v organizačním začlenění firmy ELSEREMO, a.s. byly uzavřeny další kontrakty, většinou na kompletní dodávky scénické technologie v České republice, Ruské federaci, Republice Turkmenistán, v Rakousku a Německu.

V témže roce vznikla společnost ELSEREMO SLOVAKIA, jejímž posláním je uplatnit znalosti a zkušenosti týmu pracovníků společnosti ELSEREMO, získané při realizaci náročných projektů v České republice i zahraničí na slovenském trhu pozemního a průmyslového stavitelství.

Na základě usnesení valné hromady společnosti ELSEREMO a.s., vzniká v roce 2010 rozdělením společnosti, odštěpením nová společnost  EST Stage Technology a.s.

EST Stage Technology, a.s. navazuje na více než sedmdesátiletou tradici projektování, výroby a montáže scénického zařízení v Újezdě u Brna. Nabízí kompletní služby při novostavbách, rekonstrukcích, opravách i dílčích dodávkách v oblasti jevištních technologií, scénického osvětlení, regulace scénického osvětlení, akustiky, vzduchotechniky, hydraulických zařízení, elektroinstalací a interiérů.
 

Společnost ELSEREMO, a.s. se do současnosti podílela na výstavbě řadě významných projektů jak na území české republiky, tak i v zahraničí. Společnost ELSEREMO, a. s. zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru inženýrská činnost ve výstavbě; elektrické instalace silnoproudé a slaboproudé; výroba rozvaděčů a revizní činnost NN.

V roce 2014 získalo ELSEREMO, a. s. mimo obnovených ISO certifikátů (russian version, english version) také certifikát Bisnode, jehož hodnocení označilo Elseremo za ekonomicky důvěryhodnou firmu. 

Společnost ELSEREMO, a.s. dlouhodobě podporuje sportovní aktivity na území města Brumov - Bylnice. Fotbalový klub FC ELSEREMO BRUMOV je dlouholetým účastníkem severomoravské divize skupiny E.

Copyright © ELSEREMO a.s.    /    Login    /    tvorba webových stránek by NOTIF s.r.o.